יעוץ אסטרטגי וניהול משברים

התנהלות נכונה ועקבית, ניהול ציפיות השוק מהחברה, מדיניות גילוי נאות (Disclosure policy), הבנת הסביבה העסקית והמאקרו כלכלית על ידי שוק ההון ועוד, הם גורמים שיש להם השפעה מהותית על האופן בו מתמחר שוק ההון את החברה הציבורית. גם מצבי משבר הם קריטיים עבור חברות. בעת משבר, המוניטין, האמינות ובמקרים רבים עצם הקיום של החברה מוטלים על כף המאזניים. נוכחות מידית של צוות מיומן לניהול משבר היא חיונית ומשפיעה באופן ישיר על התוצאה בטווח הקצר והארוך. 

התנהלות אסטרטגית נכונה של החברה, שקיפות ושיתוף עקבי של קהילת המשקיעים יבוא לידי ביטוי בפרמיה חיובית, סיקור אנליטי והגדלת מחזורי המסחר במניה. קשרי משקיעים מציעה ניסיון מקצועי רב במתן ייעוץ אסטרטגי לחברות ויכולת התערבות מהירה ומקצועית להתמודדות עם מצבי משבר לטובת הלקוח וניהול מערך התגובה שלו מול שוק ההון ומול התקשורת כאחד.

במקביל מייחסת קשרי משקיעים חשיבות מרובה לתגובות השוק בנוגע להתנהלות לקוחותיה באופן שוטף, בעקבות מהלכים עסקיים שונים, דו"חות כספיים, רכישות ומיזוגים ועוד. בהתבסס על הקשרים העסקיים האמיצים הקיימים בין הפעילים בשוק ההון לצוות קשרי משקיעים, מספקת החברה עבור לקוחותיה פידבק בנוגע להתרשמות הפעילים ממהלכים שביצעו ומהן ההשלכות של מהלכים אלה על המיצוב שלהם.