ליווי הנפקות

קשרי משקיעים מייעצת ומלווה חברות בתהליכי הנפקת הון ואגרות חוב. במהלך שנות פעילותה ליוותה קשרי משקיעים עשרות חברות וסייעה להן לעבור את התקופה הרגישה הכרוכה בתהליך ההנפקה באופן המיטבי. לקשרי משקיעים קשרים הדוקים עם החתמים השונים והבנה רחבה של מבנה ההנפקה ואופי התהליך.