חשיפה למשקיעים

קשרי משקיעים מנהלת נוכחות סדירה וקשר עקבי של לקוחותיה עם קהילת שוק ההון. חשיפת החברה בפני שוק ההון מתבצעת במגוון כלים, בהם שיחות אישית עם פעילי שוק ההון, ייזום מפגשים עם הנהלת החברה, ייזום כנסים ועוד. לקשרי משקיעים מאגר מידע רחב ועדכני, הכולל את כל הפעילים והגופים השונים המרכיבים את שוק ההון הישראלי.