קשרי משקיעים זו מיומנות

אנחנו כבר 25 שנה מְתַרְגְּלִים

קשרי משקיעים היא החברה הוותיקה והמובילה בתחומי ה- Investor Relations המתמחה גם בתחום ה-Public Relations בתחום העסקי-פיננסי בישראל. החברה נוסדה בשנת 1994 על ידי רוני גבריאלוב ומטפלת בכ-60 לקוחות, עליהם נמנות חברות וגופים מובילים בעולם העסקים הישראלי כגון: גזית גלוב, עזריאלי, אלוני חץ, אורמת, חילן, קבוצת צור שמיר/ביטוח ישיר, 888 ועוד. לחברה קשרים איתנים ורבי שנים עם קהילת שוק ההון והתקשורת הפיננסית והיא מספקת עבור לקוחותיה סל רחב של שירותים.

בין לקוחותינו

קשרי משקיעים ב-Twitter

דוחות נובולוג: רווח תפעולי ברבעון של 15.1 מלשח בהשוואה ל-2 מלשח אשתקד. גידול של 34% ב-Adjusted EBITDA ברבעון אשר הסתכם לסך של 28 מלשח. הרווח הנקי הסתכם לכ-9.7 מלשח בהשוואה להפסד של 3.7 מלשח אשתקד. משלימה היערכות לוגיסטית לאפשרות שתספק שירותים לנושא הפצת חיסונים כנגד נגיף הקורונה

דוחות גזית גלוב: ההון העצמי למניה לבעלים עלה ל-37.8 שח. NOI באיחוד יחסי ברבעון של 285 מלשח. FFO ברבעון 62 מלשח. שיעורי גבייה גבוהים בתקופה של 89% וברבעון 86%. בתקופה נחתמו 243 הסכמי שכירות חדשים לרבות חידושי אופציות בנכסים הפרטיים בשטח של 50 א' מ"ר בשכ"ד ממוצע משוקלל העולה בכ-21%

חישוב מעניין של אלוני חץ: השוואה של אימפלייד קאפ של קאר לממוצע שבו נסחרות הריטים בארה״ב. 5.8% קאפ ממוצע הריטים מול 5.3% שיערוך קאר בספרי אלוני חץ. החלת קאפ של 5.8% על קאר תגרע מה-NAV של אלוני חץ 1.4 שקל. מנגד, צפויים מקאר רווחי שערוך שטרם נרשמו של 2.9 שקל למניה מהפרויקטים שבייזום

דוחות אלוני חץ: ה-FFO לבעלי המניות הסתכם ברבעון ב-126 מלשח, גידול של כ-5%. ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום עומד על 59.8 ש"ח. החברה ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית גבוהה. שיעור המינוף נכון להיום על בסיס ה-NAV הסחיר עומד על כ-23.3% בלבד.

דוחות מימון ישיר: גידול של 49% ברווח הנקי ברבעון לכ-38.3 מלשח. התייעלות וירידה חדה בהוצאות לנזקי אשראי תרמו לשיפור בתוצאות. ההכנסות הסתכמו בכ-146 מלשח לעומת כ-142.8 מלשח אשתקד. בעקבות תכנית התייעלות שיושמה בחברה עם פרוץ משבר הקורונה, היקף החיסכון בהוצאות ברבעון הסתכם בכ-12.6 מלשח

...Load More

צרו קשר