מיצוב ומיתוג החברה הציבורית

הדרך בה תופסים שוק ההון והתקשורת הכלכלית את החברה הציבורית, מעריכים את הנהלתה ומבינים את פעילותה משפיעה באופן מהותי על תמחור המניה. מיצוב נכון של עסקי החברה הציבורית ושל תדמיתה, היכולת "לספר את הסיפור" של החברה בשפת שוק ההון, הדגשת הפרמטרים הרלוונטיים לניתוח פעילותה מובילים לבידול של החברה ולהדגשת יתרונה התחרותי. קשרי משקיעים יוצרת עבור לקוחותיה את הסיפור השיווקי הנכון אל מול המשקיעים ומסייעת להם להפוך לאפיק השקעה מתאים ואטרקטיבי עבור הגופים המשקיעים – מוסדיים ופרטיים כאחד. מיצוב נכון של החברה מעניק פרמיה למחיר המניה ומחזק את יכולות גיוס ההון שלה.