יחסי ציבור וקשרי עיתונות

קשרי משקיעים מבצעת את פעילות יחסי הציבור והקשר מול התקשורת הפיננסית בסינרגיה מלאה עם היעדים העסקיים של הלקוח. אנו מאמינים, כי חשיפה תקשורתית נכונה תומכת בתכנית העסקית של החברה ובמאמצי ה- IR, ותורמת למיצוב הנכון ביותר לחברה בתקשורת הכלכלית ומול קהילת המשקיעים. יחסי ציבור מביאים למודעות גבוהה לפעילות החברה, הסביבה העסקית בה היא פועלת, הנהלתה והחזון העסקי שלה באמצעות כלי התקשורת השונים.

העבודה מתבצעת באמצעות כלים רבים ומגוונים, בהם: הגדלת בסיס העיתונאים המסקר את החברות, ייזום פגישות עם עורכים ועיתונאים, הפצת הודעות לעיתונות בנוגע להתפתחויות עסקיות ודו"חות כספיים, ייזום מסיבות עיתונאים, ייזום כנסים, תדרוך הלקוח בכל מגע עם אמצעי התקשורת ועוד.