פעילות תקשורתית

במהותם, יחסי ציבור הם דיאלוג אנושי, והם מהווים חלק ממערך כולל של תקשורת שיווקית בחברה. הם אינם רק מנגנון אוטומטי להעברת מידע ובניית תדמית. יחסי ציבור חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של החברה, ומטרתם לשרת את יעדיה העסקיים.

העולם שלנו פתוח למידע, אולם פתיחות זו מובילה גם להצפה במידע שאינו תמיד רלוונטי, והקושי למצוא מידע מועיל ולמסור אותו – הולך וגדל. לכן, נדרשת מעורבות מקצועית של מי שיכול לסייע לקיומה של תקשורת יעילה, פתוחה וחופשית בין ארגונים וחברות ובין אמצעי המדיה המביאים את המידע אל הציבור הרחב.

בקשרי משקיעים אנו רואים ביחסי הציבור כלי ראשון במעלה המסייע ללקוחותינו לקחת חלק פורה בשיח התקשורתי, ולהעביר את חזונם העסקי באופן המיטבי אל הקהלים הרלוונטיים בצורה פשוטה ובהירה, אך גם מקצועית ומעמיקה.